071-517 1755

Communicatie

Oudercontact

Wij vinden dat het belangrijk is dat er een goede communicatie is tussen de school en de ouders en bieden daarvoor ook de mogelijkheden:
– In het begin van het schooljaar kennismakingsavond met de coach/mentor;
– In elke periode een coach/mentor gesprek;
– Speciale voorlichtingsavonden;
– Magister waarin alle informatie wat betreft agenda, vorderingen en absentie is te vinden.
Natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak maken voor een gesprek.

Brieven

Brieven e.d. worden in de regel per e-mail aan de ouders verstuurd.

Magister

Magister is het administratieprogramma dat de school gebruikt voor de registratie van de behaalde cijfers en het verzuim, de roosters en de roosterwijzigingen etc. Ouders en leerlingen kunnen zelf op Magister inloggen om een en ander te bekijken.

Privacy

In het kader van de nieuwe regelgeving op het gebied van privacy heeft SCOL een flyer samengesteld waarin ouders worden geïnformeerd over het privacy beleid van de Boerhaavelaan en de SCOL-scholen. Kijk voor de privacyverklaring en andere protocollen op www.scoleiden.nl/privacy.

Pin It on Pinterest

Share This