071-517 1755

Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad stelt zich als doel een spreekbuis te zijn via de ouders, voor de leerlingen tussen school en thuis. We willen allen dat de leerlingen in een veilige schoolomgeving, met goede resultaten, een goede opleiding volgen. De school kan de opvoeding ondersteunen en de ouders het leerproces. Het contact tussen de school en de Ouderraad draagt daaraan bij. De Ouderraad komt gemiddeld zo’n zes à zeven keer per jaar in vergadering bijeen en streeft naar een samenstelling van acht leden, twee ouders per leerjaar. Samen met de vestigingsdirecteur wordt er gesproken over tal van zaken die belangrijk zijn voor zowel leerlingen en ouders, als het personeel van de vestiging. Op die manier is de ouderraad de critical friend van onze vestiging. Daarnaast ondersteunt en stimuleert de Ouderraad speciale activiteiten, zoals feestavonden, vieringen en sportdagen.

De Ouderraad bestaat dit schooljaar uit 3 leden.

Geertje Keune

André Althuisius

Marco Kerkvliet

@ adres voor vragen en opmerkingen: ouderraadbo@bonaventuracollege.nl

Pin It on Pinterest

Share This